Personvernerklæring og cookies

Personvernerklæring for Adventure 4 Life og www.adventure4life.no

Denne personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger Adventure 4 Life samler inn og hvordan disse personopplysningene behandles.

Adventure 4 Life forholder seg til den norske personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen er laget etter kravene i personopplysningsloven §§ 18 og 19.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er informasjon om den enkelte person. Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted, sivilstatus, telefonnummer, e-post adresse osv. Informasjon om din kontakt, kontaktårsak og kontaktform med Adventure 4 Life kan også forstås som personopplysninger.

Sensitive personopplysninger samles verken inn eller brukes av Adventure 4 Life. Dette er personopplysninger som siktelser, straffbare handlinger, helse og lignende.

Ønsker du mer info om personopplysninger generelt kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/ besøkes.

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos Adventure 4 Life

Eier og medeiere i Adventure 4 Life er ansvarlige for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ved eventuell framtidig delegering er det kun delegering av oppgavene som skjer, ansvaret for personopplysningene hviler uansett alltid på Adventure 4 Life.

Personopplysninger Adventure 4 Life mottar

Adventure 4 Life har 2 kilder til personopplysninger som begge bygger på § 8 i personopplysningsloven.

  • Hovedkilden for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir. Dette skjer i all hovedsak gjennom kontaktskjemaet på Adventure 4 Life sin nettside. Kontaktskjemaet fungerer som møteplassen mellom potensielle/eksisterende kunder og Adventure 4 Life. Det er helt frivillig om du ønsker å fylle ut et slikt skjema eller bare forbli passiv besøkende på siden. Personopplysninger som samles inn via kontaktskjemaet er telefon, email og navn.

I etterkant av kontaktskjemaet kan ytterligere personinformasjon bli generert gjennom e-mail, telefon og lignende korrespondanse mellom Adventure 4 Life og deg som en potensiell/eksisterende kunde.

  • En annen kilde til personopplysninger er opplysninger Adventure 4 Life selv samler inn. Innsamlingen skjer gjennom Google Analytics. Den fanger opp hvor lenge du er på siden, IP-adresse, hvem linker du trykker og antall brukere på siden til ulike tider for å nevne noe.

Hvordan Adventure 4 Life bruker personopplysningene

Formålet med kontaktskjemaet og etterfølgende korrespondanse er å følge opp forespørsler og forpliktelser ovenfor kundene. Adventure 4 Life er en avhengig av en slik åpen plattform mellom seg og sine kunder for å sikre en tilfredsstillende kommunikasjon og sluttprodukt.

Formålet med Informasjonen fra Google Analytic er å bedre nettside opplevelsen. Dette kan for eksempel være å gjøre layoutene mer brukervennlig, forstå bruker trender, effektivisere og levere tjenestene som forventes på en bedre måte.

Det rettslige grunnlaget for Adventure 4 Life sin behandling av personopplysningene er personopplysningsloven § 11.

Hvordan administrere egne personopplysninger

Den begrensede mengden personopplysninger Adventure 4 Life samler inn via deg og på egent initiativ er sammenlignet med andre aktører og andre nettjenester svært marginal. Dette har gjort at noe egen administrering av personopplysningene som for eksempel innstillinger i bruker apper og innstilinger i personalisert reklame ikke er aktuell hos oss. Personopplysningene innsamlet, brukes som nevnt ikke til slike formål.

Du har likevel alltid rettigheter knyttet til personopplysningene som du kan lese mer om nedenfor.

Informasjons deling med tredjeparter

Adventure 4 Life deler ikke noe personinformasjon fra kontaktskjemaet, egne innsamlinger eller informasjon fra andre med noen tredjepart. Skulle slik utdeling likevel skje, vil du alltid få samtykke forespørsel fra oss.

Sikker arkivering, sletting og internkontroll

I takt med personopplysningsloven § 13 vil alle personopplysninger Adventure 4 Life mottar bli arkivert på enten en sikker e-post eller server så lenge arbeidsforholdet mellom deg og Adventure 4 Life pågår. Ved opphør i arbeidsforhold vil all kommunikasjon og personopplysninger slettes innen 2 år.

Adventure 4 Life har en internkontroll på slik arkivering, sikkerhet og sletting foregår etter mål og i hold med rettslige standarder.

Rettigheter

Av personopplysningsloven har du som bruker eller kunde av Adventure 4 Life rett til å bli glemt, rett til dataportabilitet, rett til innsyn, og rett mot å bli profilert.

  • Retten til å bli glemt betyr at all personopplysninger registrert hos Adventure 4 Life kan bes slettes. Dersom dette ikke bes om vil Adventure 4 Life uansett slette det meste av personopplysninger 2 år etter endt kontakt.
  • Rett til dataportabilitet tilsier at du kan få en digital kopi av alle personopplysninger Adventure 4 Life har om deg. Denne retten innebærer også at du kan ta med disse personopplysningene til en annen virksomhet hvis det er teknisk mulig og forsvarlig. Personopplysninger som omfattes av dataportabilitet er personopplysninger gitt Adventure 4 Life, som gjennom kontaktskjemaet, eller automatiserte personopplysninger generert gjennom bruk av Adventure 4 Life sine tjenester.
  • Rett til innsyn innebærer at du har rett til å se hvilke opplysninger Adventure 4 Life har registrert om deg.
  • Rett mot profilering gir rett til å nekte Adventure 4 Life å kartlegge din bruk og væremåte, og således skreddersy våre tjenester mot deg basert på denne kartleggingen. Typiske eksempler vil være personalisert annonsering, tjenesteutvikling, markedsundersøkelser osv. Dette er likevel lite aktuelt ovenfor Adventure 4 Life når Adventure 4 Life i liten grad har interesse eller bruk for slik bredde og dybde kartlegging.

For å iverksette en eller flere av disse rettighetene, ta kontakt med oss. Du har en lovgitt rett på å få svar fra oss innen minst 1 måned.

Barns personvern

Adventure 4 Life har verken ønske eller behov for å samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16 år. Slike personopplysninger må komme gjennom en foresatt.

Personinformasjon etterlatt av barn til Adventure 4 Life vil slettes så raskt det kommer Adventure 4 Life til kunnskap.

Personvernombud

Adventure 4 Life har ikke noe personvernombud siden bedriften ikke er en offentlig virksomhet, ikke behandler sensitive opplysninger, ikke begår systematisk kartlegging av personer og ikke behandler personopplysninger om straffbare forhold.

Gjennomføring av endringer

Adventure 4 Life vil fra tid til annen oppdatere sin personvernerklæring for å sikre at den holder den rettslige standarden norsk rett krever. Slike oppdateringer vil dere bli informert om.

Cookies

Her finner du en oversikt over Adventure 4 Life’s bruk av informasjonskapsler (cookies).

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Adventure 4 Life bruker i dag informasjonskapsler til to formål:

  • For at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere.
  • For å analysere trafikken på nettsiden og kartlegge forbedringspotensial (webanalyse).

Når du besøker adventure4life.no installerer vi informasjonskapsler som er nødvendige for at du skal kunne benytte deg av nettsidene våre. Dersom du gir samtykke, kan vi også bruke informasjonskapsler til andre formål, slik som statistikk og analyse eller brukervennlighet. Du kan trekke tilbake samtykket når som helst.

Bruk av cookies reguleres i ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes på adventure4life.no:

Analyseverktøyet Google Analytics plasserer to informasjonskapsler på din maskin (disse begynner med “_ga”). Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og slettes etter 90 dager.

Administrere cookies

Du kan blokkere og tillate cookies gjennom innstillingene i nettleseren. Les mer om hvordan du kan gjøre dette på Nettvett.no sine hjemmesider.

Kontaktinformasjon:

Adventure 4 Life AS
Tlf.: (+47) 959 24 921
Epost: contact@adventure4life.no
Adresse: Chr. Fredriksens gate 3, 8445 Melbu, Norway

Contact

Adventure 4 Life
Chr. Frederiksens gate 3
8445 Melbu, Norway
Org.nr.: 992 467 312

E-mail: contact@adventure4life.no
Phone: +47 959 24 921

Eco-lighthouse logo

Member of:

Visit Vesterålen logo
Sustainable destination logo